Ingeniør Leif B Østhus

utfører konsulenttjenester for små- og mellomstore bedrifter og har faste kunder innenfor
- Maritime industri
- On- og offshore- leverandørindustri
- Mekaniske bedrifter
- Sveisebedrifter
- Sertifiseringsselskaper for løfteutstyr
- Bygge bransjen

Ingeniør Leif B Østhus har drevet enkeltmannsforetak siden 1997 og har i mange år hatt et nært samarbeid med flere ingeniører / konsulenter innenfor verksted- og offshore- fag og utarbeider ofte ingeniørpakker innenfor flere fagdisipliner i et gruppesamarbeid.


Alle oppdrag utføres fra godt utstyrt hjemmekontor og kundekontakten opprettholdes ved hjelp av internett, e-post, mobil-telefon og avtalte møter med kunden etter behov. Dette har så langt fungert meget tilfredstillende.Konsulentfirmaet Ingeniør Leif B Østhus har inngått et samarbeid med firmaet

Kvilhaug Trading & Consulting

og kan nå bidra til at vi kan være totalleverandør av spesielle produkter i tillegg til generelle ingeniørtjenester.

Produktene er:
KRANER for marine og offshore
LUFTRENSEANLEGG
BRANN SIKKERHETSUTSTYR

I forbindelse med denne type leveranser tar vi ansvar for fundamentering, dokumentasjon, tekniske beregninger, montering og service.

Send oss en forespørsel og vi gir pris og leveringstid på komplett pakke og kommer på befaring for å avklare fundamentplassering osv. om nødvendig.
Les mer under Prosjekt.

 

©2011 Ingeniør Leif B Østhus emf. - Tel: 90 54 36 09 - E-post: lb-oe@online.no