STRUKTUR (SVEISTE KONSTRUKSJONER):

- 2D DAK Autocad
- Design og Tekniske beregninger
- Stålbygg og alle typer sveiste konstruksjoner i stål og aluminium

BESKRIVELSE AV TEKNISKE BEREGNINGER:

Ved hjelp av PC-baserte beregningsprogrammer leveres beregningsrapport og dokumentasjon, og alle beregninger utføres i henhold til gjeldende regelverk og standard. Her er noen eksempler på type oppdrag som er utført:

Dimensjonering av
- løfteører
- boltforbindelser
- sveiseforbindelser
- kranbjelker
- løpekattbjelker
- hydrauliksylindere

Og dimensjonering av
- sveiste konstruksjoner i stål og aluminium
- transportkasser/containere til oljeindustrien i Nordsjøen
- løfte- og heiseutstyr for oljeindustrien i Nordsjøen
- pumpesystem i prosessanlegg
- energiforbruk, enøk-tiltak og energinormtall for industribygg, bolig, kontorbygg osv
- stålbygg, industrihaller, lagerbygg, idretts- og ridehaller
- ventilasjonsanlegg, luftmengder, kapasitetsbehov I tillegg til beregningsoppgavene utarbeides også tilhørende tegninger både for informasjon/dokumentasjon og produksjon.

©2011 Ingeniør Leif B Østhus emf. - Tel: 90 54 36 09 - E-post: lb-oe@online.no